കമ്പനി ആമുഖം

കമ്പനി ആമുഖം

ജിബൊ ഛുഅന്കിഅന്ഗ് മോട്ടോർ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മോട്ടോർ നിർമ്മാണ എന്റർപ്രൈസ്, ഗവേഷണം, ഉല്പാദനവും വില്പനയും ആണ്. നാം മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെയ്തു 2002 ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡിസി മോട്ടോറുകൾ, പുഴു ഗിയർ മോട്ടോറുകൾ പ്രത്യേക ഗിയർ മോട്ടോഴ്സ് ശേഷം. ആപ്ലിക്കേഷൻ Arena ഫീൽഡ് വെട്ടാനുള്ള, ട്രക്ക് ഉബൈദ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഗോൾഫ് കാർട്ട്, വീൽചെയറിൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉബൈദ് മുതലായവ മൂടുന്നു കമ്പനി ബൊശന് സ്ഥിതി, ഷാൻഡോങ്-പുത്രസഹജമായ സംസ്കാരം ജന്മസ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഉപകരണങ്ങൾ, ഫലപ്രദമായ പ്രതിഫലിച്ച നല്ല പണിയിമായി വിപുലമായ പ്രക്രിയ സഹകരിക്കുന്ന വഴി. നമ്മുടെ കമ്പനി ദൊന്ഗ്ഫെന്ഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനി, ചൈന ൽ ലിമിറ്റഡ്-ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിർമ്മാതാവ് ഏറ്റവും മികച്ച വിതരണക്കാരും ഒന്നാണ്.

ത്പ്൨
ജ്സ്൧

കമ്പനി ബിൽഡിംഗ്

ജ്സ്൩
ജ്സ്൨

കമ്പനി വർക്ക്ഷോപ്പ്


WhatsApp Online Chat !